75Ω Fotos de Cables coaxial

 

RG11 A/U cable coaxial, RG11

RG11 A/U cable coaxial, RG11

RG59 B/U Cable coaxial

RG59 B/U Cable coaxial

RGB75 Cable coaxial

RGB75 Cable coaxial

RG179 B/U Cable coaxial

RG179 B/U Cable coaxial

RG187 B/U Cable coaxial

RG187 B/U Cable coaxial


RG302 /U Cable coaxial

RG302 /U Cable coaxial


0.41/1.9 AF Draka Cable coaxial

0.41/1.9 AF Draka Cable coaxial

0,6/2,8 AF Draka Cable coaxial

0,6/2,8 AF Draka Cable coaxial

HD PRO 0.6/2.8 AF Draka cable coaxial

HD PRO 0.6/2.8 AF Draka cable coaxial

0.6/3.7 PVC Draka cable coaxial

0.6/3.7 PVC Draka cable coaxial

0.8/3.7 AF Draka Cable coaxial

0.8/3.7 AF Draka Cable coaxial

1.0/4.8 AF Draka FRNC Coaxial cable

1.0/4.8 AF Draka FRNC Coaxial cable
Tagged with: